Cílem projektu bylo vyvinout komplexní řešení zajišťující měření, monitorování a správu v DC a hybridních AC / DC energetických sítích ve formě robustního modulárního zařízení přispívajícího k vývoji moderních energetických sítí. Mezi nástroje vyvinuté v rámci tohoto projektu patřily funkce a funkce elektroměru, analyzátoru a monitoru kvality energie a napětí v hybridních střídavých a / nebo stejnosměrných systémech. Modulární koncepce zjednodušuje integraci dalších procesních proměnných a řídicích zdrojů místního systému. V rámci cíle projektu implementované zařízení umožňovalo vysoký stupeň modularity na HW, FW i SW úrovni. Klíčovými výsledky projektu jsou 2017V010 - Software pro modulární měřicí systém a prototyp modulárního měřicího systému 2017V003.

 

Hlavní činností projektu je poskytnout našim partnerům vhodné inovativní řešení pro rychlou kompenzaci spíše malých jalových výkonů v lehkém průmyslu, chytrých budovách a jinde. Cílem projektu je vyvinout prototyp rychlého třífázového regulátoru jalového výkonu s nadstandardní výbavou a s různými pokročilými funkcemi a jako příslušenství k němu i kompaktní a levný statický spínací modul. Obě zařízení bylo nutné intenzivně testovat podle platných norem, určit jejich technické parametry v rozsahu provozních podmínek a připravit je na efektivní automatizovanou výrobu. Současně byl v rámci projektu vyvinut i příslušný řídicí software a byl implementován nový asynchronní komunikační protokol MQTT pro snadný přenos dat mezi kontrolérem a databází řídicího systému.

 

Cílem projektu je vývoj kompletního systému pro lokalizaci asymetrických poruch v sítích vysokého napětí (systém V-dip). Systém využívá distribuované měřící jednotky (DMU) instalované na sekundární straně distribučních transformátorů. Je navržen tak, aby umožňoval autonomní lokalizaci poruch při respektování aktuální konfigurace a topologie distribuční sítě. Výsledná funkce V-dip bude propojena s dispečerskými systémy, aby byla zajištěna rychlá a přesná lokalizace zemního spojení. Distribuované měřicí jednotky budou navíc vybaveny modulem analyzátoru kvality energie třídy A a volitelnou analýzou signálu až do 9 kHz, aby nabídly další funkce ke zvýšení výhod systému V-dip. Ověření systému bude provedeno na základě pilotního projektu ve spolupráci s aplikačním garantem.

 

V roce 2016 jsme od Libereckého kraje obdrželi dotaci v rámci programu 2.2. Regionální inovační program na projekt 'Inovace klíčového softwaru ENVIS pro zvýšení užitných vlastností systémů pro sledování spotřeby energie a kvality sítí'. Projekt byl realizován ve spolupráci s ČVUT v Praze.

  V roce 2018 jsme od Libereckého kraje obdrželi dotaci v rámci programu 2.2. Regionální inovační program na projekt 'Metody vyhodnocování rušení sítě v pásmu od 2 do 150 kHz'. Projekt byl realizován s Technickou univerzitou v Liberci.

V roce 2019 jsme od Libereckého kraje obdrželi dotaci v rámci programu 2.2. Regionální inovační program na projekt 'Využití pokročilých metod statistické analýzy dat ke kompresi databáze měření kvality elektrické energie a pro jejich snadnější vyhodnocení uživatelem'.Projekt byl realizován s Technickou univerzitou v Liberci.